İdari Personel

İlkay ÇİÇEK
Fakülte Sekreteri
Müşerref KORKMAZ
Özel Kalem
S.Özge ŞAHİNGÖZ
Şef - Araştırma Projeleri - Erasmus Ofisi
Serap GÜÇLÜ
Şef - Muhasebe - Döner Sermaye
Şenol SARAÇ
Şef - Öğrenci İşleri
Nesrin ALTAY
Ayniyat Saymanı - Taşınır Kayıt Kontrol
Neslihan GÜLMEZ
Bilgisayar İşletmeni - Maaş İşleri - Ek Ders
Değer CİVAOĞLU
Bilgisayar İşletmeni - Evrak Kayıt
Atila DALDI
Bilgisayar İşletmeni - A Blok İç Hizmetler
Erkan GÜZELKARDEŞLER
Bilgisayar İşletmeni - B Blok İç Hizmetler
Ali Murat FİDAN
Bilgisayar İşletmeni - A Blok Danışma
Volkan YÜCE
Bilgisayar İşletmeni - Bilgisayar Laboratuvarı
Mümün KUYUCU
Depo
Halis EKEN
Basım ve Fotokopi
Ali TÜRKEŞ
Kaloriferci

ŞİRKET DESTEK ELEMANLARI

Müşerref KORKMAZ
Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreteri
Dilek GÜNERİ
İşletme Bölüm Sekreteri
Saliha AKKUŞ
İktisat Bölüm Sekreteri
Aylin KARABAL
Öğrenci İşleri
Şirin KARA BARIŞSEVER
Öğrenci İşleri
Bengül ÜNER SERTSOY
Öğrenci İşleri
Yeşim ALTAŞ
Öğrenci İşleri
Meryem ŞAMAN
Maaş İşleri
Esra ZAMBİRGAM
Özlük İşleri
Meltem BAŞARAN
Okuma Salonu/Stajlar

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube