Doç.Dr. Aykan CANDEMİR

Doç.Dr. Aykan CANDEMİR

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3111915
E-posta: aykan.candemir@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Türkiye, 2005
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletme, Türkiye, 2000
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,İşletme Fakültesi, İşletme bölümü (İng.), Türkiye, 1996
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik, Türkiye, 1992

Uzmanlık alanları:
İşletme
Pazarlama

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Cihat Karslı, Yunus Kaymaz, Aykan Candemir, G. NAzan Günay, “Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi Ve Ödemiş Yildiz Kent Arşivi Ve Müzesi Örneği”, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, ss.313-327, Haziran 2014.
  • Aykan Candemir,  Ali Erhan Zalluhoğlu, Erdal Demiralay, "Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters", International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 188-207 pp., 2011
  • Aykan Candemir, Keti Ventura, İpek Kazançoğlu, "Content Analysis of Top 1000 Turkish Company Web Sites: Marketing Mix Practices", International Journal of Business and Management Studies , 55-68 pp., 2011
  • Aykan Candemir, A.Erhan Zalluhoğlu  , “Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Algida İzmir Örneği”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Temmuz, 2010, Cilt 3, Sayı 6.
  • Aykan Candemir, “An Empirical Analysis of the Determinants of International Tourism Demand: The Case of Izmir”,  European Planning Studies, 1469-5944, Volume 17, Issue 10, 2009, Pages 1525 – 1533
  • Aykan Candemir, “ Perakendecilik Sektöründe Kent Bakkallarının Rekabet Gücünün Analizi: İzmir Örneği”, Ege Akademik Bakış: Cilt: 10, Sayı: 1, Ocak 2009.
  • Aykan Candemir, “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler”,  Ege Akademik Bakış Dergisi, 9 (2) 2009: 659-675Aykan Candemir, “ Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama”  İstanbul: YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yayınları, 2006.
  • Aykan Candemir, “İhracata Yönelik Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Pazarlama Eğitiminin Firma Gelişimine Katkısı, İzmir Örneği”  İzmir Ticaret Odası Yayını, 1998.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube