Araş.Gör. Burcu DÖNMEZ

Araş.Gör. Burcu DÖNMEZ

İletişim Bilgileri: 
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 1626
e-posta: burcuabaci.eu@gmail.com

Eğitim Bilgileri:
Doktora:  Ege Üniversitesi, İktisat, 2013-…
Yüksek Lisans:  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 2012
Lisans:  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisat, 2009

Uzmanlık Alanları:
Mikro İktisat, Bölgesel Kalkınma.

Seçilmiş Yayınları:

  • Şahin, Güller, Halil İbrahim Aydın ve Burcu Abacı, 2014, Green Banking For a Sustainable Future: Turkey Application, İnformation Society and Sustainable Development, International Scientific Symposium, ss. 36, April 4-5, Ranca, Gorj, Romania. (Poster Bildiri - ISBN: 978-973-144-637-0).
  • Şahin, Güller, Halil İbrahim Aydın ve Burcu Abacı, 2014, Green Banking For a Sustainable Future: Turkey Application, Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Economy Series, Gorj/Targu-Jiu, Romania.
  • Abacı, Burcu ve Halil İbrahim Aydın, 2014, Bölgesel Kalkınmada Yeni Yol Haritası: Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Yenilik, Bölgesel Kalkınma (Ekonomi-Politik Yazılar), ed: Metin Berber - H. İbrahim Aydın - D. Özyakışır, Altınpost Yayınevi, Ekim, Ankara.
  • Yayar, Rüştü, Halil İbrahim Aydın ve Burcu Abacı, 2014, Sosyal Sermayenin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü, Bölgesel Kalkınma (Ekonomi-Politik Yazılar), ed: Metin Berber - H. İbrahim Aydın - D. Özyakışır, Altınpost Yayınevi, Ekim, Ankara.
  • Center For Studıes And Economıc Research Faculty Of Economic Sciences Petroleum-Gas University Of Ploiesti, Romania & Center Of Fundamental And Applıed Economıc Studıes Faculty Of Economics And Business Administration "Constantin Brancusi" University Of Targu Jiu, Romania are Organizing The 2nd Edition Of The "Information Society And Sustainable Development International Scientific Symposium" - Organizasyon Komite Üyesi

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube