DUYURULAR

İktisat Anabilimdalı Doktora ve Yüksek Lisans Programları Hakkında Genel bilgi için tıklayınız.

İktisat Anabilimdalı Tezsiz ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları Hakkında Genel bilgi için tıklayınız.

İktisat Anabilimdalı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hakkında bilgi için tıklayınız.

XVII. İktisat Öğrecileri Kongresi 7-9 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecektir!
Yurtiçi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin öğrencilerine akademik çalışma yapma şansı ve tartışma platformu sunmayı amaçlayan 17. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından İzmir’de düzenlenecektir. Kongre, iktisat alanındaki tüm teorik ve ampirik araştırmalara açıktır.
Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye erişmek için tıklayınız.

İktisat Bölümü Faaliyet Raporu hazırlanmıştır!
Ege Üniversitesi İktisat Bölümü 2013 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
Rapor Sunumuna erişmek için tıklayınız.

Dönem Projesi Dersi alan Lisans öğrencilerinin dikkatine!
İktisat Bölümü öğrencierinin Dönem Projesi hazırlarken uyması gereken esasların belirtildiği Araştırma Projesi Hazırlama Kılavuzu ve dönem projesi kapak örneği yayınlanmıştır. Dönem projesi hazırlanırken ilgili kılavuzdaki yönergelere uyulması gerekmektedir. Kılavuzlara erişmek için tıklayınız.

Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin dikkatine!
İktisat Yüksek lisans, Para Banka Tezsiz Yüksek Lisans ve İktisat Doktora öğrecileri için ayrı ayrı hazırlanmış Tez Hazırlama Klavuzları yayınlanlmıştır. Kılavuzlara erişmek için tıklayınız.