İKTİSAT BÖLÜMÜ

     İktisat Eğitimi, genel olarak, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve  etkinliğini  incelemeye yöneliktir. İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik  altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

     Bu programın temel amacı; öğrencilere  gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve  bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüz lisans programı; İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme, gibi temel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Lisans programında temel dersler İngilizce olup, eğitimin büyük bir bölümü İngilizce olarak yapılmaktadır. Yeterli İngilizce formasyonuna sahip olmayan öğrenciler, lisans programına başlamadan önce İngilizce Hazırlık Eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitim, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından verilmektedir.

     İktisat Bölümünde, 1. ve 2. sınıflarda  dersler ortak olup, 3.sınıftan itibaren öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda ders seçip uzmanlaşmaya gidebilmektedirler.Seçimlik derslerin çeşitliliği ve diğer bölümlerden ders alabilme serbestisi, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek, gerek iş hayatına gerekse akademik hayata  etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde  etkin görevler alabilmenin yanısıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

DUYURULAR

İktisat Anabilimdalı Doktora ve Yüksek Lisans Programları Hakkında Genel bilgi için tıklayınız.

İktisat Anabilimdalı Tezsiz ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları Hakkında Genel bilgi için tıklayınız.

Uzaktan Öğretim İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Dönem Projesi dersi alan öğrencilerin dikkatine! Dönem projesi hazırlama kılavuzu yayınlanmıştır. (Aytrıntılar için tıklayınız)

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin dikkatine! Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu yayınlanmıştır. (Ayrıntılar için tıklayınız)

İktisat Bölümü Faaliyet Raporu hazırlanmıştır!
Rapor sunumuna erişmek için tıklayınız.