Assist. Prof. Dr. Ural Gökay ÇİÇEKLİ

Assist. Prof. Dr. Ural Gökay ÇİÇEKLİ

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3112279
e-mail: gokay.cicekli@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Ege University, Business Administration, 2012
B.S.c: Ege University, Business Administration, 2007

Research Interests:
Operation Management, Quantitive Methods, Optimization Techniques Genetic Algorithm, Heuristic Algorithm, Statistics, System Analysis, Management Information Systems, Logistics Management

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae..

Selected Publications:

 • Çiçekli, U. G., Kaymaz, Y ve Sözen, K., "Providing Content Based On Location Through Beacon Technology: Hospitalar 2015 Fair “General Electric Healthcare” Application", 13. International Logistics & Supply Chain Congress,2015, 386-396.
 • Kocamaz, M. ve Çiçekli, U. G., "Optimization of Spreading machines scheduling with a genetic algorithm", 12. International Computational Management Science Conference, 2015.
 • Çiçekli, U. G., Kocamaz, M., Soyuer, H. “Basketbolda Top Hakimiyetinin Analizi Ve Takım Performansı Üzerine Etkisi”, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2):38-58, 2012.
 • Çiçekli, U. G., Karaçizmeli, A. “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Başarılı Öğrenci Seçimi: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Ocak 2013
 • Kocamaz, M., Çiçekli, U. G.  “Paralel Makinaların Genetik Algoritma İle Çizelgelenmesinde Mutasyon Oranının Etkinliği”, Ege Academik Bakış, 10(1): 199-210, 2010.
 • Kocamaz, M., Cicekli, G. ve Soyuer, H., "A Developed Encoding Method for Parallel Machine Scheduling with Permutation Genetic Algorithm European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS), 13-14 Temmuz 2009.

Selected Projects:

 • İŞ ZEKASI TEMELLİ BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMU, 1507 KOBI Ar-Ge Baslangıç Destek Programı, No:7140296, TÜBITAK PROJESI, Danısman.
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Radar – Santral Anormallik Uyarı Karar Destek Modeli ve
  Algoritmasının Geliştirilmesi Projesi, Yürütücü.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi, Bilgisayar Destekli Performans Değerlendirme Karar Destek Sistemi
  Geliştirilmesi ve Kurulumu, Yürütücü.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube