Assist. Prof. Dr. Turgay CİN

Assist. Prof. Dr. Turgay CİN

Contact:
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Phone: (232) 3115292.
E-Mail: turgay.cin@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, KAMU HUKUKU, 2002.
M.S.c: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, KAMU HUKUKU, 1996.
B.S.c: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1989

Research Interests:
Devletler Genel Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Azınlık Hakları Hukuku, Deniz Hukuku, Hava Hukuku.

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

Selected Publications:
A)BOOKS:
1)Turgay CİN, Yunanistan’daki Türk Azınlığın Hukuki Özerkliği (Müftülük Meseleleriyle İlgili Yunan Yargıtay ve Danıştay Kararları ve Diğer Belgeler), Orion Yayınları, Ankara 2009.
2)Turgay CİN, Türk-Yunan İlişkilerinde İki Eski Başkent: Gümülcüne – İstanbul, Orion Yayınları, Ankara 2009.
3)Turgay CİN, Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Başmüftülük ve Müftülükler Sorunu), Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
4)Nikos MİLİORİS, Bir Zamanlar Urla (Çeviri), 2003.
5)Turgay CİN, Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege’deki Karasuları Genişliği Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara 2000.
B)ARTICLES:
1)Turgay Cin, “3647 sayılı ve 2008 (3647/2008) Tarihli Yunanistan Vakıflar Yasası ve uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, 213, İzmir 2014, s. 63 – 121.
2)Turgay Cin, “Yunanistan Anayasasının 28. Maddesi ve Avrupa Birliği Hukuku İle İlişkisi”, Cilt: 12, Sayı: 2, 2010, İzmir 2012, s. 121 – 158.
3)Turgay Cin, “Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan’da 1983’ten Beri Devan Ede Gelen İskeçe Türk Birliği Derneğinin Kapatılmasının Hukuki Süreci”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: Sayı: 1, 2010, İzmir 2011, s. 137 – 182.
C)CONFERENCES
1)Turgay Cin, “ ‘Türk-Yunan İmparatorluğu’ Gerçeği!”, Uluslararası Balkan Sempozyumu, Balkan Savaşlarının 100. Yılı, Bildiriler, İstanbul 11 – 13 Mayıs 2012, s.326 – 340.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube