Prof.Dr. R.Funda BARBAROS ÖZAY

Prof.Dr. R.Funda BARBAROS ÖZAY

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Phone: 0 232 311 1914
e-mail: funda.barbaros@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: İstanbul Üniversitesi, İktisat,1994
M.S.c.: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 1985
B.S.c.: Ege Üniversitesi, Uluslararası İktisat,1982

Research Interests:
Macro economics, Economic History of Turkey, Ecological Economy, Regional Development, Industrialization (Industry 4.0)

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

Selected Publications:

  • Modernizmin Yansımaları: 7'li Yıllarda Türkiye (2014) Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erık Jan Zurcher içinde “1970’li Yıllarda Kalkınma ve Planlama: Değerlendirme ve Eleştirilere Bakış” Efil Yayınevi, Ankara (Özge Erdölek ile birlikte)
  • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Eşitsizliği ve Yatırım Teşvikleri (2014) Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı, 4-6 Haziran 2014, Muğla (Özge Erdölek ve Akın Erdoğan ile birlikte)
  • Modernizmin Yansımaları: 60'lı Yıllarda Türkiye (2013) Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher içinde “60’lı Yıllarda İktisadi Kalkınma ve Planlama Dair Kavrayış ve Gelişmelere Bir Bakış”, Efil Yayınevi, Ankara (Eren Yıldırım ile birlikte)
  • Bilim Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerel Yansıması: İzmir Örneği (2013) Hazırlayanlar: Dr.Rasim Akpınar ve Dr. Canan Arıkbay içinde “Yenilik Sistemleri Ve Üniversitelerin Yenilik Süreçlerindeki Fonksiyonları: İzmir Örneği”, Dora Yayıncılık, Bursa (İsmail Seki ile birlikte)
  • Rekabet Gücünün Ölçülmesinde Ulusal Yenilik Sistemleri ve Üniversite Ekonomisi Yaklaşımı (2011) Ege Akademik Bakış, Cilt 11, No.3 (İsmail Seki ile birlikte)
  • Regional Development in Şanlıurfa Province : Key Sector Analyis (2009) Ege Akademik Bakış, Vol. 9, No. (Meneviş Uzbay Pirili ile birlikte)
  • -60’lı Yıllarda Türkiye’ye ‘Planlamadan’ Bakış (2009) Ege Akademik Bakış, Cilt 9, No.1, (İsmail Karatepe ile birlikte)
  • International Marketing and Trade of Quality Food Products (2009) Editorler: M.Canavari, A.Castelleni, N.Cantore, S.Roberta, E.Pignatti içinde “Competitiveness of Turkey in Organic Exports to the European Union Market”, Wageningen Academic Publisher, Netherlands ( Aykut Lenger, Osman Aydoğuş ve Sedef Akgüngör ile birlikte)
  • Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi” (2007) İktisat İşletme ve Finans Dergisi, no 255 (Ezgi Erol ile birlikte)

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube