Prof.Dr. R.Funda BARBAROS ÖZAY

Prof.Dr. R.Funda BARBAROS ÖZAY

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Phone: 0 232 311 1914
e-mail: funda.barbaros@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: İstanbul Üniversitesi, İktisat,1994
M.S.c.: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 1985
B.S.c.: Ege Üniversitesi, Uluslararası İktisat,1982

Research Interests:
Macro economics, Economic History of Turkey, Ecological Economy, Regional Development, Industrialization (Industry 4.0)

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

Selected Publications:

  • Modernizmin Yansımaları: 7'li Yıllarda Türkiye (2014) Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erık Jan Zurcher içinde “1970’li Yıllarda Kalkınma ve Planlama: Değerlendirme ve Eleştirilere Bakış” Efil Yayınevi, Ankara (Özge Erdölek ile birlikte)
  • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Eşitsizliği ve Yatırım Teşvikleri (2014) Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı, 4-6 Haziran 2014, Muğla (Özge Erdölek ve Akın Erdoğan ile birlikte)
  • Modernizmin Yansımaları: 60'lı Yıllarda Türkiye (2013) Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher içinde “60’lı Yıllarda İktisadi Kalkınma ve Planlama Dair Kavrayış ve Gelişmelere Bir Bakış”, Efil Yayınevi, Ankara (Eren Yıldırım ile birlikte)
  • Bilim Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerel Yansıması: İzmir Örneği (2013) Hazırlayanlar: Dr.Rasim Akpınar ve Dr. Canan Arıkbay içinde “Yenilik Sistemleri Ve Üniversitelerin Yenilik Süreçlerindeki Fonksiyonları: İzmir Örneği”, Dora Yayıncılık, Bursa (İsmail Seki ile birlikte)
  • Rekabet Gücünün Ölçülmesinde Ulusal Yenilik Sistemleri ve Üniversite Ekonomisi Yaklaşımı (2011) Ege Akademik Bakış, Cilt 11, No.3 (İsmail Seki ile birlikte)
  • Regional Development in Şanlıurfa Province : Key Sector Analyis (2009) Ege Akademik Bakış, Vol. 9, No. (Meneviş Uzbay Pirili ile birlikte)
  • -60’lı Yıllarda Türkiye’ye ‘Planlamadan’ Bakış (2009) Ege Akademik Bakış, Cilt 9, No.1, (İsmail Karatepe ile birlikte)
  • International Marketing and Trade of Quality Food Products (2009) Editorler: M.Canavari, A.Castelleni, N.Cantore, S.Roberta, E.Pignatti içinde “Competitiveness of Turkey in Organic Exports to the European Union Market”, Wageningen Academic Publisher, Netherlands ( Aykut Lenger, Osman Aydoğuş ve Sedef Akgüngör ile birlikte)
  • Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi” (2007) İktisat İşletme ve Finans Dergisi, no 255 (Ezgi Erol ile birlikte)

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube