Assist.Prof.Dr. Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR

Assist.Prof.Dr. Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3111846
e-mail: esin.gurbuz.gungor@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Dokuz Eylül University, Law, 2005
LLM: Dokuz Eylül University, Law, 1997
B.S.c: Dokuz Eylül University, Law, 1991

Research Interests:
Commercial Law, Law of Contracts, International Law, Competition Law, Labour Law, Intellectual Property Law

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

Selected Publications:

  • Gürbüz Güngör, Esin, “Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Kadın İstihdamının Teşvikine Yönelik Düzenlemeler”, Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 60-90, Ocak 2012
  • Gürbüz Güngör, Esin, “İş Hukukunda Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi ve Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayı”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 2, s. 1545-1589, Ekim 2009
  • Gürbüz Güngör, Esin, Patent (Teknoloji) Havuzlarının İşletmecilik ile Türk ve Avrupa Birliği Hukukları Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 2009
  • Güngör/ Ventura/ Günay/ Tatlıdil: “Türkiye-Avrupa Birliği Uygulamasında Hazır Giyim Sektörüne İlişkin Tarife Dışı Engeller ve Türkiye’ye Etkisi”, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi,  Ankara, s. 89-110, Ekim 2004
  • Ventura/ Güngör/ Günay/ Tatlıdil, “Uluslararası Rekabette Çin Faktörü: Seçilmiş Sektörler Kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği Pazarına Yansımalar”, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ankara, s. 171-190, Ekim 2004
  • Gürbüz Güngör, Esin, “Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Sigortacılık Sektöründe Rekabetin Korunması”, Reasürör, Sayı: 35, s. 6-29, Ocak 2000

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube