Assist. Prof. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN

Assist. Prof. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD
35100 Bornova / İZMİR
Phone: 0 232 311 5255
E-Mail: elif.ustundagli@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Ege Üniversitesi, İşletme, 2016
M.S.c.: Ege Üniversitesi, Pazarlama, 2009
B.S.c.: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme, 2007

Research Interests:
Tüketim kültürü teorisi (consumer culture theory), tüketici davranışı, göç, din, modernite, postmodernite

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vita

Selected Publications:

  • Üstündağlı, Elif; Miray Baybars ve Ebru Güzeloğlu, “Collaborative Sustainability: Analyzing Economic and Social Outcomes in the Context of Cittaslow”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal), Cilt. 6, Sayı. 1, 2015.
  • Ventura, Keti; İpek Kazançoğlu; Elif Üstündağlı ve Rezan Tatlıdil, “Store Personality: Perceptions Towards Consumer Electronics Chain Stores in Turkey A Case of University Students”, Journal of Economic and Social Studies, Cilt. 3, Sayı. 1, ss. 15-38, 2013.
  • Dedeoğlu, Özhan Ayla ve Elif Üstündağlı, “Sanal Topluluklar Bağlamında Tüketicilerin Tüketim, Yaşam Tarzı ve Kimlik Yönünden Değerlendirilmesi”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal), Cilt. 2, Sayı. 2, ss. 23-40, 2011.
  • Dedeoğlu, Özhan Ayla ve Elif Üstündağlı, “Bosnian Immigrants’ Acculturation to Turkish Consumer Culture”, Ege Akademik Bakış, Cilt. 11, Sayı. 1, ss. 1-14, 2011.

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube