Assoc.Prof.Dr. Dilek DEMİRHAN

Assoc.Prof.Dr. Dilek DEMİRHAN

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
işletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115299
e-mail: dilek.demirhan@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Ege University, Business Administration,  2008
M.S.c: Ege University, Marketing, 2004
B.S.c: Middle East Technical University, Business Administration, 1998

Research Interests:
Corporate Finance, Innovation Finance, Entrepreneurial Finance, Banking, Auditing, Corporate Governance

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

Selected Publications:

  • Demirhan, Dilek (2013), “”Effects of the Recent Financial Crisis on the Determinants of Bank Profitability: Case of Turkish Banking Industry”, Journal of Yaşar University, Vol:8, No:31, pp.5203-5228
  • Demirhan, Dilek (2013), “Stock Market Reaction to National Sporting Succcess”, Pamukkale Journal of Sports Sciences, Vol:4, No:3, pp.104-118
  • Susmuş, Türker, Dilek Demirhan (2013), “Creative Accounting: A Brief History and a Conceptual Framework”, Akademik Bakış-Uluslararası Hakemli E-dergi, Sayı:38, Eylül-Ekim 2013
  • Demirhan, Dilek, Aydanur Gacener Atış (2013), “A Research on Exchange Rate Exposure of Firms Listed in Bors Istanbul”, Business and Economics Research Journal, Vol:4, No:4, pp.25-35
  • Demirhan, Dilek, Türker Susmuş, Seçkin Gönen (2012), “Cash Wakfs and Their Accounting Applications at the end of 18th Century in Ottoman Empire”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:26, Sayı:3-4
  • Aracıoğlu, Burcu, Dilek Demirhan (2011), “Kriz Öncesi ve Kriz Sonrası Dönemler İtibariyle Finansal Hizmetler Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, İzmir SMMM Dayanışma Dergisi, Nisan 2011
  • Demirhan, Dilek (2009), “Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: İMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:9, Sayı:2

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube