Assoc.Prof.Dr. Burcu ARACIOĞLU

Assoc.Prof.Dr. Burcu ARACIOĞLU

Contact:
Ege Üniversitesi
İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115299
e-mail: burcu.aracioglu@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Ege University, Business Administration, 2008
M.S.c: Ege University, Marketing, 2003
B.S.c: Ege University, Business Administration, 2000

Research Interests:
İşletme, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Sistem Analizi, İstatistik,Yöneylem Araştırması

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

Selected Publications:

  • Aracıoğlu, B., A. E. Zalluhoğlu ve C. Candemir (2013), “Measuring and Evaluating Performance within the Strategic Management Perspective: A Study on Performance Measurement of A Seafood Company”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 99, 6, 1026–1034
  • Aracıoğlu, B., F. Demircan ve H. Soyuer, “Mean – Variance – Skewness – Kurtosis Approach To  Portfolio Optimization: An Applicatıon In Istanbul Stock Exchange”, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ege Akademik Bakış, Cilt: 11, Özel Sayı, 2011, s. 9 – 17,  İzmir.
  • Aracıoğlu, Burcu, Dilek Demirhan (2011), “Kriz Öncesi ve Kriz Sonrası Dönemler İtibariyle Finansal Hizmetler Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, Dayanışma, Sayı: 111
  • Demirhan, Dilek, Burcu Aracıoğlu (2010), “İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı Ve Finansal Performans Üzerine Etkileri”, Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:1
  • Aracıoğlu, Burcu (2010), “Üretim / İşlemler Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler Kapsamında Sürdürülebilir Üretim”, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ege Akademik Bakış, Cilt:10, Sayı:1, İzmir.
  • Aracıoğlu, Burcu, Rezan Tatlıdil (2009), “Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Etkileri”, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ege Akademik Bakış, Cilt:9, Sayı:2, İzmir.
  • Ada, Erhan, Keti Ventura, Burcu Aracıoğlu,  İpek Savaşçı, Yiğit Kazançoğlu (2008), “KOBİ’lerin Rekabet Gücü Ve E-Ticarete Geçiş Süreci: Bir Model Önerisi”, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ege Akademik Bakış, Cilt:8, Sayı:1,İzmir.
  • Ada, Erhan, İpek Savaşçı, Burcu Aracıoğlu, Keti Ventura, Yiğit Kazançoğlu (2005), “Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi”, İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Yıl: 20, Sayı: 228, Mart 2005, 42-53.
  • Ada, Erhan, Burcu Aracıoğlu, Keti Ventura, İpek Savaşçı, Yiğit Kazançoğlu (2005), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşlemler Yönetimi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Model”, Maltepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, 2005/1.

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube