Assist.Prof.Dr. Aydın KOÇAK

Assist.Prof.Dr. Aydın KOÇAK

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115285
e-mail: aydin.kocak@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Gazi University, Business Administration, 2007
M.S.c: Gazi University, Business Administration, 2001
B.S.c: Ankara University, Business Administration, 1997

Research Interests:
Production planning and control, Material planning, Management information system, System analysis, Project management

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

Selected Publications:

 • Koçak, A., Demircan Keskin, F., Esmeray, M., Doğru, Ö. (2014). “Toplam Ekipman Etkinliğinden Toplam Tesis Etkinliğine Geçiş: Bir Uygulama Örneği”, XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, s:143-152, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
 • Koçak A., Kabasakal İ., Esmeray M., Soyuer H. (2014). Üretim Yönetiminde Değişen Akademik Eğilimler Üzerine Bir Araştırma. XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, s:209-309, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
 • Kocamaz, M., A. Koçak ve U.G. Çiçekli, “A Genetic Algorithm on Paralel Machine Scheduling Problem to Minimize the Makespan and The Total Tardiness”, IMS 2010 - 7th International Symposium On Intelligent And Manufacturing Systems “Progress in Intelligent Technologies  for  Society”, Saraybosna, Bosna Hersek, 15-17 Eylül 2010.
 • Soyuer, H., J. Kesken ve A. Koçak, “Analytic Hierarchy Process For Comperative Decision Making in Strategic Management: Experiment of a New Tool in Turkish PVC Industry,  Çanakkale University, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 2005.Osman Aydoğuş, "Gücün İktisadı", İktisat ve Toplum Dergisi, Ağustos, Sayı:10, 2011.
 • Soyuer, H., A. Koçak ve M. Kocamaz, “The Strategic Decision Process of The Information Systems Selection in The Companies and Decision Support Model Suggestion”, Çanakkale University, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 2005.
 • Koçak A., “Elektronik Veri Değişimi ve Türkiye Gümrüklerinde Uygulanışı”, Kooperatifçilik Dergisi, Temmuz 2003.
 • Koçak A., “Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi Yaklaşımı ve Bir Uygulama “, Ege Akademik Bakış, Cilt:3, Yıl:2005, Sayı:1-2, s:67-77.
 • Koçak A., “ Türkiye’deki e-Devlet Uygulamalarının Türk Mali Sistemine Etkileri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:2005.
 • Koçak A. ve M. Tolon,  “Birebir Pazarlamanın Bir Aracı Olarak Elektronik Ticaret ve Elektronik Ticareti Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma”, Verimlilik Dergisi, Yıl:2005, Cilt:3, s:81-104.
 • Baş M., M. Tolon, A. Koçak ve S. Kalyoncuoğlu, “Ürün Konumlandırmada Görsel Bir Araç : Algılama Haritaları ve Çikolatalı Gofret Sektöründe Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2006, Cilt:2, s:103-117.
 • Kurumsal Kaynak Planlaması: Teori ve Bilgisayar  Destekli Uygulama Senaryoları, 2010. Yazarlar: Rafet Aktaş, Aydın Koçak, Vedat Acar.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube