Res. Assist. Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU

Res. Assist. Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU

Contact:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD
35100 Bornova / İZMİR
Phone: 0 232 311 2279
E-Mail: ali.erhan.zalluhoglu@ege.edu.tr

Education:
Ph.D: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, devam ediyor.
M.S.c.: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans – Pazarlama Programı, 2008
B.S.c.: Ege Üniversitesi,İİBF Fakültesi, İktisat Bölümü, 2004

Research Interests:
Pazarlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, Araştırma Yöntemleri

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae

Selected Publications:

  • Aracıoğlu, B., A. E. Zalluhoğlu ve C. Candemir (2013), “Measuring and Evaluating Performance within the Strategic Management Perspective: A Study on Performance Measurement of A Seafood Company”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 99, 6, 1026–1034
  • Candemir Aykan, Zalluhoğlu A.Erhan, E.Demiralay, (2011), “Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters”, International Journal of Contemporary Economics and Sciences, s.188-207,
  • Zalluhoğlu, A. Erhan ve Ayla Ö. Dedeoğlu, (2011) “Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı: Otomotiv Sektörü Üzerine Alan Araştırması” Esam Dergisi, Temmuz Sayısı, 59-76
  • Candemir Aykan, Zalluhoğlu A.Erhan, “An Analysis of Best Brands in Turkey Towards Its Global Worldwide Performance”, International Journal of Business, Management and Economics, s.13-29,2010
  • A.Candemir,A.E.Zalluhoğlu,Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi: “Algida” İzmir Örneği, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2010, Cilt 3, Sayı 6, ss.1-27

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube